Történetünk

A Medimpex kereskedőház 1949-ben alakult meg, akkor a magyar gyógyszer exportjára és importjára szakosodott állami vállalatként. A 80-as évekig önálló gyógyszer-külkereskedelmi vállalatként működött.

 1982 végén a gyógyszeripar alapanyag-ellátó és - készletező vállalatának bevonásával a hat legnagyobb magyar gyógyszergyár – Alkaloida, Biogal, Chinoin, Egis, Reanal, Richter Gedeon –, valamint a Pharmatrade Külkereskedelmi Vállalat közös vállalatává alakult át. 

Az átalakulással egyidejűleg a változó gazdasági körülményekhez igazodva a Medimpex a 90-es évek elején előbb kft. formában, majd 1991 végétől részvénytársaságként kamatoztatta itthon és világszerte kiépült piachálózatában, külföldi leányvállalataiban és irodáiban dolgozó, komoly szaktudással rendelkező munkatársai képességeit.

 

Az 1996. évtől kezdődően a Medimpex ismét több jelentős szervezeti átalakuláson ment át, az anyacég három belföldi leányvállalatot hozott létre, és a külföldön működtetett vállalatok és irodák a korábbi tulajdonosok közvetlen kezelésébe kerültek.  Az anyavállalat - a Medimpex Kereskedelmi Zrt. - az Egis Zrt. tulajdonába került. A szerkezetátalakítással  egyszerűsödött a tulajdonosi szerkezet és az egyes üzletágak működése hatékonyabbá vált. 

A társaságot azóta is folyamatosan stabil és eredményes gazdálkodás jellemzi. 

Ezekben az években kezdődött meg a szélesebb értelemben vett egészségügyi termékek – például orvosi műszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógykozmetikumok, vitaminkészítmények  - kereskedelme. A korszerű tárolási lehetőséget nyújtó raktárbázis tovább erősítette a széles körű szerződéses partnerkapcsolatokat. 

A Medimpex Kereskedelmi Zrt. mai sikeres üzleti tevékenységének alapját az export-import tevékenység és az ezzel szorosan összefüggő szolgáltatások jelentik.